OFICJALNA STRONA KANDYDATA NA PREZYDENTA GRZEGORZA SOWY W WYBORACH 10 MAJA 2020R.


„Nie chcę, ale muszę”

czyli  dlaczego  kandyduję  na  Prezydenta  RP

Postanowiłem  kandydować  na  Prezydenta  Polski, nie  dlatego, że chcę  urzędować, czy  pławić  się  w splendorach, ale  dlatego, że chcę  zmienić  system  rządzenia  naszym  krajem.

Kandydowanie  i  ewentualne  stanie  się  Prezydentem  jest  wyśmienitą  okazją  do  rozpoczęcia  procesu  zmiany  systemu  rządzenia  jaki  wytworzyła  obecna  „klasa  polityczna”.  Wszyscy  widzimy, że  obecny  system  władzy  jest  antyobywatelski  i  stawia  ponad  obywatelem  instytucje  podległe  władzy.  A  przecież  powinno  być  odwrotnie,  to  „władza”  ma  służyć  nam  obywatelom.

Powstaje  pytanie  jak  rozpocząć  proces  zmiany  systemu  rządzenia  krajem, jaki  zafundowała  nam  obecna  władza, na  zapewniający  obywatelom  swobodę  działania?  Sposób  wydaje  się  dość  prosty.

Prezydent  ma  mało  możliwości  działania,  ale  nie  jest  całkowicie  ich  pozbawiany.  Jedną  z  prerogatyw  Prezydenta  jest  prawo  łaski.  Otóż, gdy  wygram  wybory  na  urząd  Prezydenta  mam  zamiar  ułaskawić wszystkich,  którzy  są  skazani  lub  zostaną   skazani  prawomocnym  wyrokiem  na  zapłatę  składek  zus  za  siebie  oraz  za  pracowników,  którzy  się  na  to  zgodzą. Tym  posunięciem  spowoduję,  de  facto, że  zus  stanie  się  instytucją  dobrowolną.  Wtedy  w  kasie  zabraknie  pieniędzy  i  „władza”  stanie  przed  pytaniem  co  robić?  Czy  podnieść  podatki,  czy  ciąć  wydatki? Mądry  Prezydent,  a  i  sama  „władza”  nie podniesie  podatków,  bo  będzie  się  to  równało  politycznej  „śmierci”.  Wydatki  w  dziedzinie  świadczeń  emerytalnych  też  nie  zostaną  zmniejszone,  gdyż  wtedy  obywatele  zdmuchnęliby  „władzę”  przy  okazji  następnych  wyborów. Pozostaje  zmiana  prawa i odchudzenie  innych  wydatków. Czyli  mówiąc  pokrótce  zmniejszenie  obowiązków  jakie  państwo  nakłada  na  obywateli (większa  swoboda  dla  obywateli)  oraz  znaczące  zmniejszenie  ilości  funkcjonariuszy  państwowych  i samorządowych.
Czyli osiągniemy  to  o co  nam  chodzi  w  pierwszym  etapie  zmian.

Może  powstać  wątpliwość, że będę  się  bał  wprowadzić  powyższe  rozwiązanie?  Nie,  nie  będę  się  bał,  gdyż od  8  lat  walczę   z  zus-em,  stojąc  naprzeciw  „władzy”.

O mnie

Kandydat na prezydenta urodził się w 1964 roku. Uczęszczał do szkoły podstawowej w latach 1971-1979, do liceum w latach 1979-1983. Studiował na Politechnice Warszawskiej w latach 1983-1988, które ukończył uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego. W roku 1989 odbył obowiązkową służbę wojskową. Po zakończeniu szkoły wojskowej rozpoczął pracę na budowach. W 1991 założył własną działalność budowlaną, którą kontynuuje do dziś. W 2012 roku wypowiedział umowę ubezpieczeniową w stosunku do ZUS. Z tą instytucją walczy do dziś.

Przedłużenie upoważnień do komitetów wyborczych

Kontakt

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Sowy
ul. Świerczowska 86
97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 603-78-32-45
e-mail: avos@poczta.onet.pl

Dane Finansowe

Brak wpływów i zaciągniętych kredytów.
Brak wydatków.